Odběr novinek

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

(spam ochrana)

Info:

 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, schválený závěrečný účet, schválený střednědobý výhled rozpočtu.

 

  • jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese www.obeccerna.cz do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Černá čp, 87, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

 

 

 

Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů.