Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: OBEC ČERNÁ
Sídlo: Černá 87, 594 42 Měřín
Tel: 566 544 922
Mobil: 603 827 909
Web: www.obeccerna.cz
E-mail: obec.cerna@tiscali.cz

Úřední den a hodina: středa 19.00 hod. - 20.00 hod.

Číslo účtu: 14121751/0100, Komerční banka a.s., pobočka Velké Meziříčí
IČO: 00545899
ID datové schránky: rebbgxx

Důvod a způsob založení: Podle zákona 128/2000 Sb., o obcích 

Organizační struktura: obec řídí sedmičlenné zastupitelstvo

 • starosta: PaedDr. Vítězslav Plocek, tel: 603 827 909
 • místostarosta: Ing. Jiří Vítek, tel: 732 129 060
 • účetní: Jitka Simandlová, tel: 603 845 366

Hospodaření obce:

 • plánované příjmy v roce 2023:       7 905 000 ,- Kč
 • plánované výdaje v roce 2023:       7 905 000,- Kč


Schvalemy-rozpocet-2024(1).pdf

Schv.stredn.vyhled-rozpoctu-2024.pdf


GDPR - ochrana osobních údajů Dokument: Sdělení o Pověřenci
(více informací v záložce: Důležité sdělení)


Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Obec Černá zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na elektronické úřední desce 
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách


Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

 • osobně na Obecním úřadě v Černé 
 • telefonicky na tel. č. 603 827 909 
 • písemně na adrese: Černá 87, 594 42 Měřín 
 • elektronickou poštou - email: obec.cerna@tiscali.cz


Obecní úřad Černá zajišťuje:

 • vidimaci a legalizaci (úřední ověřování podpisů a listin)
 • služby Czech POINT
 • agendu ohlašovny

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.