Struktura úřadu

Adresa obecního úřadu: Černá 87, 594 42 Měřín

Úřední den a hodina: středa 19.00 hod. - 20.00 hod.    

Účetní: Jitka Simandlová - tel. 603 845 366

Zastupitelstvo obce:

  • Starosta obce: PaedDr. Vítězslav Plocek
  • Místostarosta obce: Ing. Jiří Vítek
  • Předseda finančního výboru: Ing. Veronika Matějíčková
  • Předseda kontrolního výboru: Roman Anděl
  • Předseda kulturního výboru: Jana Hradová
  • Předseda sportovního výboru: Ing. Veronika Vítková
  • Předseda výboru pro záležitosti místní části Milíkova: Lenka Svobodová