Informace o pomoci Ukrajině

Informace o pomoci Ukrajině - Kraj Vysočina            

Praktické informace pro veřejnost:

V případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních organizací. Hlavní významné aktéry jsme zveřejnili na krajském Facebooku – Charitu ČR, Český červený kříž, Adru a Člověka v tísni.

Charita ČR – www.charita.cz

Sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104

Český červený kříž – www.cervenykriz.eu

Sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502

ADRA – www.adra.cz

Sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 500

Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz

Sbírkový účet: 0093209320/0300

Rozcestník dalších možných projektů podpory: https://www.darujme.cz/projekty/1200004

Potravinovou pomoc koordinuje v Kraji Vysočina Potravinová banka Vysočina, z.s. a Český červený kříž. Mají vybudovanou profesionální síť, zajištěnou dopravu a garantují, že se vše jejich prostřednictvím dostane skutečně potřebným. Příští týden zveřejníme kontaktní místa, kam a co konkrétně lze darovat.

V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka lze komunikovat se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství. Jednou z nich je CPIC Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou vedoucí centra Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506. Druhou je organizace F POINT, která se věnuje integraci cizinců, kontaktní telefon je 774 612 268. S oběma subjekty je vedení Kraje Vysočina ve spojení. Informace by měla podávat i cizinecká policie.

Zcela zásadní jsou informace týkající se nabídek individuální pomoci a ubytování, které je třeba brát v úvahu a vědět o nich (prosím text je třeba rolovat): https://www.mvcr.cz/.../informace-pro-obcany-ukrajiny...

F POINT, tel: 774 612 268, umí:

• zprostředkovat ubytování,

• sehnat oblečení a nutné potřeby,

• jednat s úřady,

• poskytnout radu,

• tlumočit a poradit s češtinou,

• zařídit péči o děti, školu a doučování.

Speciální krajský e-mail pro příjem nabídek pomoci Ukrajině:  ukrajina@kr-vysocina.cz

Na tuto adresu je možné zasílat nabídky materiální pomoci, nabídky ubytování, lékařské pomoci.

Každý zaslaný mail s nabídkou bude zpracován a předán příslušným humanitárním a dalším institucím, které se postarají o její další využití. (zpráva musí obsahovat konkrétní nabídku a především kontaktní údaje, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu).

HUMANITÁRNÍ POMOC

V současné chvíli připravuje Polsko zřízení překladišť humanitární pomoci na dvou místech. Generální ředitel HZS ČR je ve spojení s koordinátorem těchto aktivit v Polsku. Další překladiště bude zřízeno na Slovensku. Pro zajištění řádného předání humanitárního materiálu je nutné nezasílat na hranice nic před jejich spuštěním. Bude připravena centrální databáze, která bude obsahovat ve formátu poptávky a nabídku údaje o ubytovacích kapacitách, humanitární pomoci a dalších nabídkách, včetně nabídek dopravců. Tato databáze by měla být po zprovoznění zpřístupněna i krajům. Jakmile bude databáze k dsipozici, budeme o této skutečnosti informovat i na www.kr-vysocina.cz.

Od středy 2. 3. od 12:00 začne fungovat Krajské centrum asistované pomoci Ukrajině (KACPU) v Jihlavě na adrese Tolstého 15. Je připraveno pro všechny příchozí z Ukrajiny, kteří zde projdou jednoduchou vstupní procedurou, díky které se dostanou k odpovídajícím dávkám, pojištění a další podpoře. KACPU bude zajišťovat následující: a) Registrace, kontrola dokladů, identifikace b) Udělení víza, doklady apod. c) Registrace zdravotního pojištění d) Zdravotní zabezpečení e) Humanitární pomoc – základní jednorázová pomoc, voda, občerstvení f) Psychosociální pomoc g) Zajištění ubytování h) Doprava na ubytování Provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Jihlavě zajišťuje dle pokynů Ministerstva vnitra Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Provoz centra bude kapacitně upravován dle potřeby. Vedení Kraje Vysočina si nesmírně váží všech nabídek pomoci a děkuje veřejnosti za solidaritu.


UKRAJINA-2022.pdf