Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince v podvečerních hodinách navštíví naši obec 

Mikuláš se svými pomocníky.

Zájemci o návštěvu Mikuláše se prosím nahlaste nejpozději do 30. listopadu na obecním úřadě, v Jednotě nebo u paní Hradové.