Nové kontejnerové stání

Dne 26. 5. 2023 bylo zřízeno nové kontejnerové stání u místní komunikace k novým  stavebním parcelám.  Byly tu umístěny kontejnery na plasty, papír, kovy, netříděné sklo a BIO odpad. Žádáme občany z přilehlé části obce, aby je začali využívat a nepřetěžovali kontejnerové stání na návsi. 


IMG-20230426-125212-HDR