Poděkování - Exkurze v kapli sv. Antonína

Dobrý den pane Plocku,

Jménem celé výpravy děkuji za včerejší inspirativní návštěvu kaple sv. Antonína.

Setkat se uprostřed nám dosud neznámé vesničky se stavbou světové úrovně byl pro nás velký zážitek.

Přejeme všem osvíceným na Vysočině hodně zdaru

A srdečně zdravíme


Za studenty a doprovod

Ing.arch. Daria Balejová

FA ČVUT Praha