SDH Černá

Založení Sboru dobrovolných hasičů Černá se datuje již od roku 1902. V současné době má sbor 62 členů. Místní hasiči se nejen zapojují do různých hasičských soutěží, ale také každoročně pořádají soutěž " O ČERNICKÉHO ŠNEKA". Mezi další činnosti hasičského sboru patří pravidelný sběr železného šrotu v obci, ale i pořádání dobrovolných brigád.

Sbor dobrovolných hasičů Černá se může pochlubit plně funkční historickou stříkačkou - VYSTRČIL A SYN z roku 1933.

Vedení hasičů:

  • Starosta hasičů: Roman Anděl
  • Velitel sboru: Jindřich Huška, tel. 776 791 973
  • Velitel družstva: Ing. Jiří Vítek, tel. 732 129 060, jiri.vitek.ml@seznam.cz
  • Jednatel: Lenka Necidová
  • Pokladník: Ing. Veronika Vítková